książka z wierszami o miłości z bukietem róż

Najpiękniejsze wiersze miłosne dla niej i dla niego

Poezja miłosna potrafi poruszyć nawet te osoby, które na co dzień kryją się ze swoimi emocjami. Wybraliśmy dla Ciebie kilka najbardziej znanych wierszy miłosnych, które możesz drugiej osobie wysyłać każdego dnia, a także na różne okazje, np. walentynki. Wybierz najpiękniejszy wiersz o miłości i wyślij go do bliskiej Ci osoby!

Wiersze o miłości

Najpiękniejsze wiersze o miłości dla niej

Miłość — promyk światła w ciemności
Wytchnienie po ciężkim dniu
W tak czułych ramionach
Które zawsze czekają
Są ostoją i nadzieją na lepsze jutro
Wsparciem w chwili kryzysu
Symbolem zrozumienia
Na zawsze obecne w sercu
Nie daj im odejść
Bo są jedynym, co w życiu istotne

Nasz wiersz

We śnie je­steś moja i pierw­sza,
we śnie je­stem pierw­szy dla cie­bie.
Roz­ma­wia­my o kwia­tach i wier­szach,
psach na zie­mi i pta­kach na nie­bie.
We śnie w la­sach są ja­sne po­la­ny
spo­kój zło­ty i nie­sły­cha­ny,
po­ca­łun­ki zie­lo­ne jak pa­proć.

Albo je­steś egip­ska kró­lo­wa
jak miód słod­ka i mą­dra jak sowa,
a ja je­stem przy to­bie jak świa­tło.

Konstanty Ildefons Gałczyński, We śnie jesteś moja

Piękne wiersze o miłości dla niego

Miłość kiełkuje w życiowej pustce nicości
Jak piękny kwiat magnolii
Jak feniks
Odradza się w najbardziej opuszczonych sercach
W złamanych duszach
Rośnie w kamienia szczelinie
Otwiera się na wszystkich
I nikogo nie oszczędza
Nie pomija
Nie ocenia
Nie dyskryminuje
To jest w niej najpiękniejsze

Nasz wiersz
Obrazek z wierszem zakochani Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, grafika zawiera tekst: Wi­cher roz­wie­sza, szu­mi za­pa­cha­mi, park uto­nął w je­zio­rze, drze­wa w wo­dzie mil­czą. Róża pół­mrok fioł­ko­wy bia­łą far­bą pla­mi, pies wyje do księ­ży­ca me­lo­pę wil­czą. W al­tan­ce nad je­zio­rem sie­dzą dwie nie­mo­wy, cze­ka­jąc, aby sło­wik nie­moc ich wy­sło­wił.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zakochani

Kto chce bym go ko­cha­ła, nie może być ni­g­dy po­nu­ry
i musi po­tra­fić mnie unieść na ręku wy­so­ko do góry.
Kto chce, bym go ko­cha­ła, musi umieć sie­dzieć na ław­ce
i przy­glą­dać się bacz­nie ro­ba­kom i każ­dej naj­mniej­szej traw­ce.

I musi też zie­wać, kie­dy po­grzeb prze­cho­dzi uli­cą,
gdy na pro­ce­sjach tłu­my po­boż­ne idą i krzy­czą.

Lecz musi być za to wzru­szo­ny, gdy na przy­kład ku­kuł­ka kuka
lub gdy dzię­cioł kuje za­wzię­cie w sre­brzy­stą po­wło­kę buka.

Musi umieć pie­ska po­gła­skać i mnie musi umieć pie­ścić,
i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,

i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności,
i być daleki od dobra i równie daleki od złości.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kto chce bym go kochała

Krótkie wiersze miłosne

Chcę być zawsze z Tobą,
Chcę byś był tą jedyną osobą
Być przy Tobie na złe i dobre,
I szeptać Ci do ucha,
Że nic nas nie rozdzieli
Że zawsze będziemy weseli
I nic nas nie rozłączy już nigdy
I bronić Cię będę przed świata złem
Bo tak bardzo kocham Cię!

Nasz wiersz

Jest mi­łość trud­na
jak sól czy po pro­stu ka­mień do zje­dze­nia jest prze­wi­du­ją­ca
taka co grób za­ma­wia wciąż na dwie oso­by nie do­kład­na jak uczeń
co czy­ta po łeb­kach
jest cien­ka jak opła­tek bo we­wnątrz wzru­sze­nie
jest mi­łość wa­riat­ka ego­ist­ka ga­pa
­jak je­sień lek­ko cho­ra z księ­ży­cem kłam­czu­chem
jest mi­łość co była cia­łem a sta­ła się du­chem

ks. Jan Twardowski, Jest miłość trudna

Nieznane wiersze miłosne

Kocham Cię skarbie najdroższy
Szczególnie gdy jesteś przy mnie
Kocham Cię nawet gdy się złościsz
Czy to w lecie, czy w zimie
Kocham Cię od lat nieustannie
O każdej porze dnia i nocy
Jeśli mnie potrzebujesz
Zawsze udzielę pomocy
I będę Cię kochać zawsze
Aż do tchu swojego utraty
I wiem, że Ty też mnie będziesz
Nawet jak wpadnę w tarapaty

Nasz wiersz
zakochana para na tle słońca
Poezja miłosna pomaga wyrazić to, co tak trudno jest powiedzieć

Ja i Ty, Ty i Ja
Ta piękna melodia wciąż trwa
Mimo wzlotów, upadków i sprzeczek
Wciąż jesteś dla mnie priorytetem
Nasze serca są na zawsze złączone
I choć jestem dobrym aktorem
Nie umiem udawać przed Tobą
I zawsze jestem tylko sobą
Tylko Ty mnie znasz w całości
W smutku, żalu, radości
To z Tobą chcę spędzić lata
I wszystkie dni do końca świata

Nasz wiersz

Wiersze o miłości Szymborskiej

Wisława Szymborska to światowej sławy poetka z Polski, której wiersze na temat miłości są czytane przez wiele osób. Wszystko za sprawą emocji, którym towarzyszy lektura tych przepięknych wierszy o zakochanych. Wśród jej poetyckich zbiorów miłosnych, te najbardziej znane to: Miłość szczęśliwa oraz Miłość od pierwszego wejrzenia.

Czy to jest normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne – co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata?

Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak stać się musiało – w nagrodę za co? za nic; światło pada znikąd – dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? tak. Czy narusza troskliwie piętrzone zasady. strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca.

Spójrzcie na tych szczęśliwych: gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie krzepiąc nim przyjaciół! Słuchajcie, jak się śmieją – obraźliwie. Jakim jeżykiem mówią – zrozumiałym na pozór. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślne obowiązki względem siebie – wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!

Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co liczyć, by mogły religie, poezje, o czym by pamiętali, czego zaniechano, kto by chciał zostać w kręgu.

Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą milczeć o niej jak o skandalu z wysokich sfer Życia. Wspaniałe dziatki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałyby zaludnić ziemi, zdarza się przecież rzadko.

Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.

Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.

Wisława Szymborska, wiersz miłość szczęśliwa
obrazek z cytatem wisławy szymborskiej o treści: żaden dzień się  nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy
Wisława Szymborska, Nic dwa razy (cytat)

Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać, czy nie pamiętają – może w drzwiach obrotowych kiedyś twarzą w twarz? jakieś „przepraszam” w ścisku? głos „pomyłka” w słuchawce? – ale znam ich odpowiedź. Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego czasu bawił się nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los, zbliżał ich i oddalał, zabiegał im drogę i tłumiąc chichot odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały, cóż z tego, że nieczytelne.

Może trzy lata temu albo w zeszły wtorek pewien listek przefrunął z ramienia na ramię? Było coś zgubionego i podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk. Walizki obok siebie w przechowalni. Był może nawet pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.

Wisława Szymborska, wiersz Miłość od pierwszego wejrzenia

Namiętne i erotyczne wiersze miłosne

Usta twoje się snują, usta twe się wodzą,
Jak dwa ptaki różowe, po mnie lekko chodzą,
Jak dwa światła natchnione, oczu dotykają,
Usta twe mnie zabrały, usta twe mnie mają.

Jak wyznania wstydliwe, jak szepty szalone,
Powtarzam w ustach twoje usta niezliczone,
Od uśmiechu w kącikach do smaku języka –
Usta twoje całują i świat cały znika.

Kazimierz Wierzyński, Usta twoje całując
grafika z erotycznym wierszem o treści: Zerwać z Ciebie ciszę
Odsłonić namiętne wnętrze
W pragnieniu kochać
W pożądaniu wielbić
Uczuciem wielkim zalewać
W rytm serc zakochanych
Żyć i kochać bezczelnie
Nieznany autor

Zadzwoniłaś kiedy tęskniłem
jak zwierzę
za twoim rozkwitem warg
skurczem dłoni
zapachem piersi
zadzwoniłaś
i oboje rozerwaliśmy noc
na kawałki krzyku

Lesław Falecki, Zadzwoniłaś kiedy tęskniłem

Wiersze o miłości i tęsknocie

Choć tak wiele się zmieniło
A życie tak nas doświadczyło
Choć tak życie się potoczyło
I tyle się wydarzyło
Ja wciąż o Tobie marzę
I choć wiem, że nic się nie zdarzy
Na miłość wciąż mam nadzieję
I będę walczyć o nią do końca
Bo miłość piękniejsza od słońca
Jest cudem i darem od świata
Ta miłość wierna na długie lata

Nasz wiersz

Ciągle potrzebuję Twojej miłości
Jak kwiat tęskniący za wodą
Wciąż próbuję zapomnieć
Lecz nie mogę wymazać Cię z pamięci
Więc muszę nauczyć się żyć na nowo
Bez Twego oddechu, ust i dłoni
I choć wciąż marzę o Tobie
Nie pamiętam już Twojej twarzy
Bo rozmyła się już na zawsze

Nasz wiersz

Jak pisać wiersze miłosne

Pisanie pięknych wierszy o miłości wcale nie jest zarezerwowane dla poetów. Nawet wśród wyżej przedstawionych wierszy poruszających problematykę miłości, wiele z nich zostało napisanych przez internautów. Jeśli też chcesz zacząć je tworzyć, mamy dla Ciebie kilka rad.

pisanie własnego wiersza miłosnego
Wiersz zapisany ręcznie zawsze wybrzmiewa mocniej

Nie porównuj swojej twórczości do tekstów tworzonych przez najbardziej znanych poetów. W końcu piszesz wiersze po to, aby wyrazić swoje uczucia, a nie zapisać się w annałach historii, prawda?

Kilka rad, dzięki którym łatwiej będzie Ci pisać wiersze o miłości:

  • Pomyśl o kimś, kogo kochasz
  • Napisz wiersz ręcznie, jeśli jest częścią prezentu
  • Zadbaj o dobrą ortografię i interpunkcję
  • Nie bój się swoich emocji i uczuć
  • Zajrzyj do słownika synonimów

Tych kilka rad pozwoli Ci szybko nabrać wprawy w tworzeniu poezji miłosnej, a w rezultacie Twoje wiersze będą zdecydowanie lepsze. Pamiętaj jednak, że druga osoba zawsze doceni gest, jakim jest stworzenie specjalnie dla niej wierszu, dlatego nie musisz się przejmować potencjalną krytyką lub rozczarowaniem. W końcu, gdyby ktoś napisał dla Ciebie taki wiersz, jak byś zareagował?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.